EQUITOP


สถานะ
สินค้า(พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า
E0001

5,900 บาท
อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน #EQUITOP

ออกแบบ โดย ดอกเตอร์ จบทาง ฟิสิกส์ โดยตรง

สรรพคุณ สลาย การสั่น สะเทือน ของเครื่องที่เกิดจาก ไฟฟ้า และอื่นอื่น ครับ?
โดย ปกติแล้ว เราจะเห็น อุปกรณ์ใน ลักษณะนี้ เป็นแบบ ใช้น้ำหนักในการกดทับ แต่การสั่น มันก็ยังคงสั่นอยู่?

แต่ตัวนี้น้ำหนักเบามาก ทำหน้าที่Ex. คล้าย ตัวกระจายแรง บนตึกสูง ในประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยบ่อยครับ?
เวลา วางแนบกับตัวอุปกรณ์ มันจะสลายการสั่น โดยดึงขึ้น ติ่ง ด้านบน ถ้าคว่ำ ดู จากด้านล่างจะเห็น ติ่งเล็กเล็ก ภายใน
ที่สำคัญคือ เห็น ผลทันทีที่วางครับ ที่้ห็นชัดเลยคือความนิ่งของเสียง?