CLEF GROUND ZERO


สถานะ
สินค้าปกติ(พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า
C0040

9,900 บาทภาพรวม
GroundZERO สินค้าจาก เคลฟ ออดิโอ ? ช่วยทำให้ระบบไฟสมบูรณ์และสะอาดยิ่งขึ้น โดยจะขจัดNoiseที่ปะปนออกมา ออกไปจากระบบทำให้ได้ยินเสียงต่างๆได้อย่างชัดเจน
GroundZERO ?ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง มีช่องต่อRCAแค่ช่องเดียวง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานเพียงต่อ Clef ?GroundZERO เข้ากับช่อง RCA อินพุทของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน เช่น ปรีแอมป์ ปรีโฟโน หรือ อินทิเกรทแอมป์

เทคโนโลยี?
GroundZERO ในรูปลักษณ์กระบอกทรงกลมสูงประมาณคืบเศษของ Clef Audio ซึ่งได้ระบุ ว่าเป็นตัวทำงานควบคู่ระบบกราวนด์ที่ทำงานในรูปแบบเหมือนกับกระเปาะคาร์บอน แต่ความแตกต่างไปอยู่ที่สารประกอบใน Ground Zero มีความสามารถช่วยลดสัญญาณรบกวนในระบบที่แฝงปนมากับ Ground ให้ต่ำลงมามาก?

ราคา9,900บาท

ช่องทางการติดต่อ?
Website : www.headphoneguru.com ?
Line : https://lin.ee/Wasbho0 ?
Facebook : www.facebook.com/headphoneguru?
Shopee : https://shopee.co.th/headphoneguruonline ?
Tel : 081-474-5478