PEGASUS IV


สถานะ
สินค้าปกติ(พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า
PEGASUSIV

1,200 บาทส่วนประกอบคุณภาพดี
เวลาเราไปซื้อแอมป์สำเร็จรูปมักจะเจอชิ้นส่วนจิ๋วจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกรดอุตสาหกรรมที่เน้นการใข้งานมากกว่าเสียงที่ดีในการฟังเพลง PEGASUS KITจึงทำมาเพื่อแก้ตรงนี้ เราเลือกใช้ชิ้นส่วนที่เน้นคุณภาพเสียง ระบุว่าเป็นAudiogradeหรือมีโครงสร้างที่เอื้อกับเสียงที่ดี

Capacitorภาคจ่ายไฟ NICHICON FWสีทอง ความต้านทานต่ำ ทำงานรวมเร็ว ได้เนื้อหนัง เบสและอิมแพค

Diode Ultrafastทำงานได้เร็ว ตอบสนองความถี่ได้กว้างขวาง

WIMA Film Capacitorใกล้ขาไฟของOP AMPเพื่อสำรองไฟใช้เมื่อสวิง

ELNA SILMIC IIในจุดขาเข้าสัญญาณ ด้วยบุคลิกที่ฟังง่าย นุ่มนวล แกนในทำจากผ้าไหมมีความเป็นอนาล็อคสูง

LM317ZจองON Semiconductorเพื่อBiasกระแสตรง

ตะกั่วบัดกรีผสมเงิน3%เพื่อความสดใสของเสียง

วงจรถูกออกแบบใส่SOCKETทำให้ลูกค้าสามารถUpgradeได้ด้วยตัวเอง จุดนี้เราจึงใส่NE5532NเกรดมาตรฐานจากTEXASไปไม่ได้เน้นมากนัก

Resistor ROYALOHMที่เน้นหาง่ายเผื่อการซ่อมแซมในอนาคต

Transistor BD139/140จากPHILIPS NXPที่เกรดสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ให้เสียงร้องที่นุ่มนวล หวาน อบอุ่น มีมิติทางลึก

การทำงานของวงจร
เมื่อPEGASUS IVรับสัญญาณเสียงเข้ามาจากJackจะถูส่งไปยังPotentiometer (ตัวปรับเสียง)เพื่อเพิ่มลดความดัง แล้วจึงส่งต่อไปยังELNA SILMIC II จากนั้นจะนำเข้าไปขยายแรงดันโดยOP AMP NE5532N แล้วส่งต่อไปยังชุดTransistor มีLM317Z BiasกระแสและDiodeแยกเฟส +/-ส่งต่อสัญญาณไปยังBD139/140และผ่านResistor 4.7Ohmเพื่อไปจบที่Output Jackเป็นอันจบกระบวนการ

อ่านแล้วจะรู้สึกว่าไม่ยากเลยครับ ทำให้PEGASUS IVสามารถปรับแต่งได้ง่ายกว่าเพราะตัวแปรน้อย เวลาเสียก็ซ่อมง่าย